Čez 100 let

Srednješolski razpis za naj kolaž/plakat in video

Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola za medijsko produkcijo in ekonomijo razpisuje natečaj za najboljši srednješolski kolaž/plakat ali video film na temo Čez 100 let.

K sodelovanju vabimo vse dijakinje in dijake srednjih šol, da ustvarijo svoje videnje prihodnosti čez 100 let v obliki kolaža/plakata ali videa.

Iz izrezkov iz časopisov in revij ali interneta ustvarite kolaž ali plakat v digitalni ali analogni obliki. Lahko pa  posnamete kratki film s pomočjo telefona, fotoaparata, kamere.

Uporabite domišljijo, eksperimentirajte!

Vsak lahko na natečaj prijavi le en kolaž/plakat ali en video film. S prijavo na natečaj avtorji in avtorice dovoljujejo objavo svojega imena in izdelka v medijih.

Prejeta dela bo ocenila žirija, sestavljena iz štirih članov, dveh predavateljev in dveh študentov. Avtorjem treh izbranih del bomo omogočili udeležbo na enotedenski mednarodni mladinski izmenjavi v eni izmed evropskih držav s kritjem vseh stroškov prevoza, prehrane in namestitve.

Izdelke z vašimi podatki: ime, priimek, e-poštni naslov in naziv srednje šole ter razred pošljite na: cez100let@esnm.si.

Rok prijave skupaj z oddajo izdelkov je 15. maj 2022.

Sodelujoči bodo o izidu natečaja obveščeni po e-pošti do 30.maja 2022.

Podelitev nagrad bo 15. junija 2022 na Ekonomski šoli Novo mesto, Višji strokovni šoli.

LEPO VABLJENI!

Dodatne informacije dobite na e-poštnem naslovu: jerica.kranjec@esnm.si ali maja.weiss@esnm.si.

Novo mesto, 15. 3. 2022                                               Razpisna komisija