Karierni center

Karierni center je ustanovljen z namenom svetovanja študentom in diplomantom pri njihovem kariernem razvoju.

Uporabniki so v prvi vrsti študenti, diplomanti in podjetja.

Dejavnosti

 • Karierno svetovanje in izdelava kariernega načrta
 • Organizacija in izvedba različnih kariernih delavnic in drugih izobraževanj za pridobivanje mehkih veščin
 • Organizacija izobraževanj na temo kariernega razvoja in trga dela
 • Povezovanje z gospodarstvom
 • Informiranje o študijskih programih in poklicih
 • Zaposlitveni trening

 

Namen centra je izboljšati povezavo med gospodarskim in študentskim okoljem ter pri tem nenehno izboljševati možnosti vključevanja študentov na trg dela s primernimi izobraževanji in svetovanji ter na ta način gospodarstvu zagotavljati ustrezno usposobljene kadre. Center je bil ustanovljen leta 2012. Dejavnost centra obsega svetovanje, izobraževanje, tutorstvo in načrtovanje poklicne poti uporabnikov.

Kontakt

Ekonomski karierni center

Ekonomska šola, VSŠ Novo mesto
Ulica talcev 3a, 8000 Novo mesto
Telefon: +386 (0)7 39 33 267

Sonja Kukman

karierni.center@esnm.si

Karierne priložnosti

Dan inovativnosti

Na Višji strokovni šoli posvečamo ustvarjalnosti študentov veliko pozornosti:
- Priprava na delovno mesto
- Karierni dan

Dan inovativnosti

Na Višji strokovni šoli posvečamo ustvarjalnosti študentov veliko pozornosti:
- Priprava na delovno mesto
- Karierni dan

Fakulteta za organizacijske študije

Nadaljujte študij v isti smeri na fakulteti za informacijske študije v Novem mestu

Individualno svetovanje pri pisanju motivacijskega pisma in življenjepis

Motivacijsko pismo je eden od pomembnih kamenčkov pri gradnji vaše karierne poti, kajti odpira poti do potencialnih delodajalcev. Napisano mora biti tako, da pri naslovniku vzbudi pozornost in radovednost.

Pisanje motivacijskega pisma zahteva čas in znanje, kajti motivacijsko pismo mora biti:

 • zanimivo,
 • jasno, jedrnato in pregledno,
 • drugačno od drugih,
 • kreativno,
 • pravopisno in jezikovno brezhibno.

 

Da bo vaš začetek karierne poti čim bolj učinkovit, uspešen, vas KC vabi na individualno svetovanje O pisanju motivacijskega pisma, življenjepisa in CV vizitke

Metode individualnega svetovanja

Individualni načrt nastane na željo posameznika. Začne se s serijo srečanj, ki so namenjena spoznavanju posameznikove situacije in ustvarjanju njegove lastne vizije življenja, v nadaljevanju pa načrtovanju dejavnosti za uresničitev ciljev posameznika. Pri nastajanju načrta lahko sodelujejo tudi drugi ljudje, seveda po presoji posameznika ali na predlog načrtovalca s pristankom osebe, ki se mu/ji načrt izdeluje. Na vseh srečanjih je oseba, ki se ji načrt izdeluje, prisotna.

Individualni načrt je končni izdelek individualnega načrtovanja. Sestavljen je iz prikaza življenjske situacije posameznika, ciljev in akcijskega oz. izvedbenega načrta, ki natanko določa izvajalce, roke in način izvajanja, količino in obliko aktivnosti. Individualni načrt je hkrati tudi koncept, ideja, matrica in opis poteka izvajanja aktivnosti ter dokument, ki izraža voljo posameznika.

Povezovanje s trgom dela

Karierni center svoje delovanje usmerja tudi v povezovanje z lokalnim gospodarstvom.

KC želi zagotoviti potrebno mrežo sodelovanj, preko katere bodo študentom zagotovljene boljše možnosti za vključevanje na trg dela in opravljanja študijske prakse na različnih področjih. KC bo pridobil povratne informacij o potrebah lokalnega trga dela, kar bo uporabljeno pri oblikovanju in izpopolnjevanju študijskih programov, po katerih se bodo izobraževali bodoči diplomanti, da bodo dovolj kompetentni in konkurenčni pri vključevanju na trg dela.

Neformalno izobraževanje

V Kariernem centru želimo ponuditi našim strankam kakovostno neformalno izobraževanje in v ta namen organiziramo različne delavnice in predavanja.

Zaposlitveni razgovor

V članku so prikazani napotki za pripravo na zaposlitveni razgovor

Povezave

KONTAKT

KJE NAS NAJDETE

ⒸEkonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola, 2020