Organiziranost šole

Osnovne informacije o šoli

KONTAKTNI PODATKI

Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola

Ulica talcev 3a

Andreja Petrovič

Ravnateljica

Barbara Štor

Referentka

ORGANI ŠOLE

PREDAVATELJI

PREDAVATELJSKI ZBOR MEDIJSKA PRODUKCIJA

PREDAVATELJSKI ZBOR EKONOMIST

Želite postati predavatelj

Prijavite se na razpis za pridobitev naziva predavatelj

PROSTORI ŠOLE

Na šoli imamo štiri predavalnice in v souporabi s srednjo šolo računalniške predavalnice ter foto in video studio.

KNJIŽNICA

Na šoli deluje knjižnica, v kateri imamo .... gradiv

KONTAKT

KJE NAS NAJDETE

ⒸEkonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola, 2020