MEDNARODNI PROJEKTI

ERASMUS+

Akreditacijska številka:
      ECHE 2014/20: 238185-LA-1-2014-1-SI-E4AKA1-ECHE
      ECHE 2021/27: 101014786
Tip akreditacije: ERAPLUS-ECHE
Erasmus ID koda: SI NOVO-ME04
PIC koda: 947500948
OID: E10178098
Erasmus+ listina: Erasmus+ charter for higher education 2014-2020
Erasmus+ listina: Erasmus+ charter for higher education 2021-2027
Erasmus+ policy statement

KONTAKTNE OSEBE ZA ERASMUS+

Barbara Štor

Andreja Petrovič

KA2 STRATEŠKA PARTNERSTVA

CARE - Connect to Nature

Strategic Partnerships
Kontaktna oseba: Andreja Petrovič

Ozadje projekta

V projektu bomo pripravljali mlade na podjetniško pot na področju zelenih tehnologij.


Trajanje projekta: 1. 11. 2021 - 1. 1. 2023 Sodelujoči: šest partnerjev iz šestih držav, Portugalske, Turčije, Italije, Španije, Avstrije in Slovenija.

In as IN Inclusion

Strategic Partnerships for Vocational Education and Training
Kontaktna oseba: Jelko Moderc

Ozadje projekta

V projektu bomo proučevali inkluzijo v izobraževalnih sistemih v državah udeleženkah in pripravili programe usposabljanja za učitelje in predavatelje.


Trajanje projekta: 1. 9. 2020 - 31. 12. 2022 Sodelujoči: sedem partnerjev iz šestih držav, Portugalske, Turčije, Italije Španije, Grčije in Slovenija.

DRONES

Strategic Partnerships
Kontaktna oseba: Andreja Petrovič

Ozadje projekta

V projektu bomo pripravili program za usposabljanje mladih za uporabo dronov v novinarstvu

Trajanje projekta: 1. 11. 2021 - 1. 11. 2023
Sodelujoči:
šest partnerjev iz šestih držav, Portugalske, Cipra, Italije Malte, Francije in Slovenija.

VIRTUAL GAMES

Strategic Partnerships
Kontaktna oseba: Andreja Petrovič

Ozadje projekta

V projektu bomo pripravili program usposabljanja mladih za podjetništvo v virtualnem okolju Minecraft.

Trajanje projekta: 1. 3. 2021 - 1. 3. 2023
Sodelujoči:
šest partnerjev iz šestih držav, Portugalske, Cipra, Italije Malte, Francije in Slovenija.

4D ENTERPRENEURSHIP (DREAM, DARE, DESIGN, DO)

Strategic Partnerships for Vocational Education and Training (KA202)
Kontaktna oseba: Sonja Kukman

YOUNG EUROPEAN PRESS CORPS / NEWSROOM EUROPE

Federal Association of Young Media Markers
Kontaktna oseba: Jerca Božič Kranjec

Naša šola je zunanja partnerica Društva za razvijanje prostovoljnega dela.

Ozadje projekta

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto je kot eden izmed treh partnerjev v projektu, katerega nosilec je Europaische Akademie Berlin, k sodelovanju povabil Ekonomsko šolo Novo mesto, Višjo strokovno šolo oz. njene študente medijske produkcije in mentorici Andrejo Petrovič in Jerico Božič Kranjec.
Za sodelovanje smo se odločili zato, ker sodelovanje v delavnicah, kjer študenti spoznavajo novinarsko poročanje o aktualnih temah Evropske Unije, prinaša študentom nova znanja, kompetence in reference (objava člankov na portalu Politikorange in v lokalnih medijih državah udeleženk: Nemčija, Portugalska, Slovenija).
Sodelovanje v tako pomembnem mednarodnem projektu, ki je nastal in se bo nadaljeval v času predsedovanja nemško-portugalsko-slovenskega trojčka Evropski Uniji bo šoli prineslo prepoznavnost tako v slovenskem kot v evropskem prostoru. Trajanje projekta: 1. 7. 2020 - 31. 12. 2021 Sodelujoči: Trije partnerji iz treh držav, ki bodo predsedovale Svetu Evrope: Nemčija, Portugalska in Slovenija.

SUPPORTING DEMOCRATIC UNION AND ACTIVE CITIZENSHIP IN DIGITAL ERA

Evropa za državljane
Kontaktna oseba: Andreja Petrovič

Naša šola je zunanja partnerica Društva za razvijanje prostovoljnega dela.

Ozadje projekta

S pojavom novih tehnologij, predvsem družbenih medijev, smo državljani dobili nove možnosti izražanja. Vloga državljanov postaja večja, saj se lahko obrnemo neposredno na oblikovalce politike, kar prispeva k bolj reprezentativni, participativni in vključujoči demokraciji.
Nove tehnologije prinašajo tudi negativne pojave, ki se kažejo npr. v porastu lažnih novic in dezinformacij. Protidemokratične sile lahko bolj kot kadarkoli v zgodovini izkrivljajo informacijske tokove, tehnološki velikani se lahko množično okoriščajo s pridobivanjem osebnih podatkov uporabnikov ...
Vsi ti pojavi bodo vplivali na demokracijo in na prihodnost Evropske unije.
Namen projekta je spodbujati državljane k aktivni vlogi v demokratični družbi v digitalni dobi. Organizirali bomo mednarodne dogodke in izvajali druge dejavnosti, s katerimi bomo aktivirali državljane.

Trajanje projekta: september 2019 - april 2021

Sodelujoči: 16 partnerjev iz 15 držav: Latvija, Poljska, Hrvaška, Velika Britanija, Belgija, Italija, Francija, Španija, Švedska, Romunija, Slovenija, Bolgarija, Češka, Srbija in Makedonija.

ŠOLSKI PROJEKTI

MEDIJSKI EVENTI

7. medijski event: TEDx YOUTH

Moč besed je v dejanjih

Ekonomska šola Novo mesto, 21. 10. 2020

DNEVI INOVATIVNOSTI – DNEVI ZA ODKRIVANJE PRILOŽNOSTI

Dneve inovativnosti organiziramo za vse študente programov ekonomist in medijska produkcija.
Izvedemo jih v začetku študijskega leta, saj z njimi študente 1. letnikov pripravimo na sodelovanje v podjetniškem projektu, študente 2. letnikov pa na sodelovanje na turističnem natečaju.
Dnevi inovativnosti potekajo v obliko delavnic o dizajnerskem razmišljanju ter predavanjih strokovnjakov s področja podjetništva in inovativnega turizma.

Vodja projekta: Sonja Kukman

VZGOJA ZA DELOVNO MESTO

Praktično izobraževanje pri delodajalcih je ključen del usposabljanja naših študentov. Namen projekta, ki ga izvajamo v okviru kariernega centra, je, da študente pred odhodom na praktično izobraževanje čim bolj pripravimo na delo pri delodajalcih.
Organiziramo predavanja in delavnice na temo sodelovanja, timskega dela, delovne etike, bontona, odgovornosti in komunikacije na delovnem mestu.

Vodja projekta: Sonja Kukman

OSEBNI FINANČNI NAČRT

Cilj projekta je, da študenti izdelajo svoj finančni načrt.
Za dosego tega cilja aktivno sodelujejo v projektu z različnimi vsebinami:

 • obvladovanje porabe denarja,
 • skrb za finančno varnost z ustreznimi zavarovanji,
 • sistematično in načrtno ustvarjanje prihrankov,
 • razumno zadolževanje in določati finančne cilje skupaj z življenjskimi cilji in se nanje pripraviti.

 • Vsebine so vključene v učni načrt pouka, pri katerem sodelujejo tudi zunanji predavatelji s področja finančnega opismenjevanja.
  Najbolj zanimiva in odmevna dejavnost je debata.

  Vodja projekta: Marija Lekše

  PODJETNIŠKO RAZMIŠLJANJE

  V projekt so vključeni študenti 1. letnika programov ekonomist (komercialist) in medijska produkcija.
  Namen projekta je, da študente opremimo s podjetniškimi znanji, ki jim bodo koristila, ko se bodo znašli na trgu dela.
  Projekt je zastavljen medpredmetno, dodana vrednost pa je tudi podpora predstavnikov Razvojnega centra Novo mesto in lokalnih podjetnikov.
  Najbolj motivirani študenti se prijavijo tudi na podjetniško tekmovanje POPRI, ki ga organizira Primorski tehnološki park.

  Vodja projekta: Sonja Kukman

  ZDRAVKO DREN

  V vsakdanjem življenju, kot tudi na delovnem mestu, si zaposleni Ekonomske šole Novo mesto prizadevamo za ohranjanje našega zdravja in zdravja vseh, ki nas obkrožajo. Organizirano spodbujamo zdrav način življenja in zato smo že leta 2014 sklenili, da izvajamo aktivnosti v okviru projekta ZdravKo Dren. V letih 2017/2018 je postal ZdravKo Dren šolski projekt.
  Ponujene vsebine delavnic in aktivnosti so skrbno izbrane, zanimive in uporabne za vse nas, zato se jih z veseljem udeležujemo. Družimo se na pohodih, učimo se joge in sprostitvenih tehnik, kuhanja zdravih jedi in mnogo drugega. Zunanji izvajalci nas seznanjajo s tem, kako še kakovostneje komunicirati, se obvarovati raznih obolenj, se spopadati s stresom in podobnimi vsebinami, da bi bil naš delovni vsakdan uspešnejši in lahkotnejši.
  Zavedamo se skupne odgovornosti do mladih, ki naj v zaposlenih prepoznajo promotorje osebnostnega razvoja, pozitivne naravnanosti, življenjske energije, predvsem pa skrbi za zdravje.

  Vodja projekta: Erika Medle Semec

  VEČ ZNANJA ZA VEČ TURIZMA

  Mednarodni natečaj Več znanja za več turizma je pod okriljem Turistične zveze Slovenije organiziran že vrsto let. Na natečaj se prijavimo s študenti 2. letnika programov ekonomist (komercialist) in medijska produkcija. Projekt je zastavljen medpredmetno in timsko. Vanj je vključenih več predavateljev, tako da lahko študenti pri delu uporabijo znanja z več predmetnih področij. Študenti ustvarijo inovativen turistični proizvod, posnamejo promocijski video spot in oblikujejo promocijska gradiva za sejemsko predstavitev. Natečaj se namreč zaključi z udeležbo na sejmu na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, kjer imajo študenti možnost pokazati svoje komunikacijske sposobnosti in veščine osebne prodaje.

  Vodja projekta: Sonja Kukman in Jerica Božič Kranjec

  KONTAKT

  KJE NAS NAJDETE

  ⒸEkonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola, 2020