INFORMACIJE O ŠTUDIJU

Na šoli izvajamo študij EKONOMIJE in MEDIJSKE PRODUKCIJE

SPREJEMNI IZPITI

V programu medijska produkcija morajo kandidati opraviti preizkus posebne nadarjenosti.

VPIS

Kandidati se lahko vpišejo v redni in izredni študij

EKONOMIST

Študenti pridobijo osnovna znanja s področja finančne pismenosti, komerciale, digitalnega marketinga

MEDIJSKA PRODUKCIJA

Študenti pridobijo osnovna znanja s področja finančne pismenosti, komerciale, digitalnega marketinga

Praktično izobraževanje

Študenti v vsakem letniku opravijo praktično izobraževanje v obsegu 10 tednov pri delodajalcih.​
Delodajalce poiščejo sami, ali pa jim pri tem pomagajo organizatorice praktičnega izobraževanja.

ERASMUS+ PRAKSA

Študenti lahko praktično izobraževanje opravijo tudi pri delodajalcih v drugih Evropskih državah.Zainteresirani študenti dobijo več informacij pri Erasmus+ kontaktnih osebah.

Pomoč in napotki pri študiju

V študijskem vodniku najdejo študenti najpomembnejše informacije povezane s šudijem​

ŠTUDIJSKA KOMISIJA

Študijska komisija določa študijski koledar, podeljuje študentom posebne pravice, potrjuje dispozicije in diplomske naloge.

ROKI ZAGOVORA DIPLOMSKEGA DELA 2020/21

  • 3. 11. 2021 (zadnji dan za oddajo diplomskega dela in prijavo na izpit: 22.10.2021; zadnji dan za oddajo v tehnični pregled: 13.10.2021)
  • 1. 12. 2021 (zadnji dan za oddajo diplomskega dela in prijavo na izpit: 19.11.2021, zadnji dan za oddajo v tehnični pregled: 10.11.2021)
  • 26. 1. 2022 (zadnji dan za oddajo diplomskega dela in prijavo na izpit: 14.1.2022 zadnji dan za oddajo v tehnični pregled: 5.1.2022)
  • 23. 3. 2022 (zadnji dan za oddajo diplomskega dela in prijavo na izpit: 11.3.2022 zadnji dan za oddajo v tehnični pregled: 2.3.2022)
  • 25. 5. 2022 (zadnji dan za oddajo diplomskega dela in prijavo na izpit: 13.5.2022 zadnji dan za oddajo v tehnični pregled: 4.5.2022)
  • 1. 7. 2022 (zadnji dan za oddajo diplomskega dela in prijavo na izpit: 20.6.2022 zadnji dan za oddajo v tehnični pregled: 10.6.2022)
  • 5. 9. 2022 (zadnji dan za oddajo diplomskega dela in prijavo na izpit: 26.8.2022 zadnji dan za oddajo v tehnični pregled: 16.8.2022)   
  • 30. 9. 2022 (zadnji dan za oddajo diplomskega dela in prijavo na izpit: 16.9.2022 zadnji dan za oddajo v tehnični pregled: 6.9.2022)

Rok za odjavo je 3 dni.

  •  

Tutorstvo

Vsak študent si lahko izbere tutorja, študenta ali predavatelja, ki mu pomaga pri študiju

ŠOLSKA KNJIŽNICA

V knjižnici si lahko študenti izposojate knjižnično gradivo, tiskate in uporabljate šolske računalnike.

KARIERNI CENTER

Informacije o kariernih priložnostih

OBVESTILA

Obvestila za študente

Medijska produkcija 1. letnik

Ekonomist 1. letnik

Ekonomist - komercialist 2. letnik

Ekonomist - računovodja 2. letnik

KONTAKT

KJE NAS NAJDETE

ⒸEkonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola, 2020