Vpis

Višješolski študijski programi so dveletni ter omogočajo pridobitev višje strokovne izobrazbe.

Pogoji za vpis v višjo strokovno šolo so:

  • opravljena splošna maturo in poklicna matura (ali zaključnim izpitom oz. diplomo pred letom 2002).
  • mojstrski ali delovodski oz. poslovodski izpit, če ima kandidat tri leta delovnih izkušenj ter opravljen preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

Ob vpisu v program medijska produkcija

morajo kandidati, poleg splošnih pogojev opraviti še preizkus posebne nadarjenosti.

Kdor je bil že tri leta vpisan v v študijski program visokega šolstva, se ne more vpisati v redni študij v višjem strokovnem izobraževanju.

Vpisni postopek za študijsko leto 2021/2022

Kandidati za vpis v višješolske študijske programe oziroma višje strokovne šole se na razpis lahko prijavijo  z elektronskim prijavnim obrazcem  na spletni strani Višješolske prijavne službe: www.vss-ce.com/vps.

Kandidati se lahko prijavijo z enim prijavnim obrazcem v največ tri višje strokovne šole oz. v tri različne študijske programe, za katere izpolnjujejo vpisne pogoje ali jih bodo izpolnili do rokov za vpis.

V Prijavi po prednostnem vrstnem redu navedejo, v katere študijske programe se želijo vpisati. Šteje se, da se prijavljajo v različne študijske programe, če se za vpis v isti program prijavijo za redni študij, izredni študij, na sedežu višje strokovne šole oziroma v drugem kraju. 

Vrstni red zapisanih šol in študijskih programov je zelo pomemben, saj bodo kandidati uvrščeni na prvega, za katerega bodo izpolnili vse vpisne pogoje.

Kandidat lahko odda samo eno prijavo v višje strokovno izobraževanje.

Obrazec za prijavo, ki ga izpolnite na spletni strani www.vss-ce.com/vps
(Obrazec za prijavo)

natisnete, podpišete in pošljete

ALI

Skeniranega pošljete na e-naslov

Posebni kriteriji ocenjevanja izdelka po področjih

Vpisna mesta

V študijskem letu 2021/2022 razpisujemo:

v programu MEDIJSKA PRODUKCIJA:
redni študij: 45 vpisnih mest
izredni študij: 45 vpisnih mest

v programu EKONOMIST:
redni študij: 60 vpisnih mest
izredni študij: 50 vpisnih mest

Bivanje v času študija


DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO
Šegova ulica 115
8000 Novo mesto
Spletna stran

ŠTUDENTSKI DOM SITULA
Dilančeva ulica 1
8000 Novo mesto
Spletna stran

KONTAKT

KJE NAS NAJDETE

ⒸEkonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola, 2020