Tutorstvo

Na Ekonomski šoli Novo mesto, Višji strokovni šoli smo zaradi skrbi za bolj celostno spremljanje študentov, v študijskem letu 2009/10 uvedli sistem tutorstva.

Tutor predavatelj

je osebni učitelj, ki v neposrednem stiku s študentom usmerja njegov razvoj, skrbi za uspešnost njegovega študija, ga motivira za osebno napredovanje v stroki, mu pomaga in svetuje pri reševanju morebitnih težav, problemov in kriz, ki ga lahko ovirajo v času dodiplomskega študija.

Naloge tutorja predavatelja

Pomaga
varovancu z nasveti, motiviranjem, usmerjanjem in  s svojim zgledom k doseganju čim boljšega študijskega uspeha
Skrbi za varovanca
za prisotnost na predavanjih oz. vajah (če ga 2x zapored ni, preveri)
Nadzira
opravljanje izpitov oz. drugih študijskih obveznostih,
Svetuje
v zvezi s ponavljanjem, ponovnim vpisom, spremembo študijskega programa in pomaga pri napredovanju
Svetuje
pri neuspehih na izpitnih rokih (analiza, odgovornost, motivacija…) in pri težavah pri učenju (zapiski, metode učenja …),
skrbi za varovančev intelektualni in strokovni razvoj,
Skrbi
za varovančev intelektualni in strokovni razvoj,
Je prvi izbor,
na katerega se v zvezi s študijskimi dejavnostmi lahko obrne varovanec (prošnje, pobude itd.).
Previous
Next

Zakaj smo uvedli tutorstvo predavateljev? 

Uvedba tutorstva je bila logična posledica prevzema organizirane skrbi za razvoj vsakega posameznega študenta od prihoda na šolo do diplome ter želje po preseganju klasičnega sistema višješolskega pouka, v katerem imajo dominantno vlogo predavanja ex cathedra, v korist neposrednega stika študenta s predavateljem:

  • prevzem organizirane skrbi za razvoj vsakega posameznega študenta od prihoda na šolo do diplome,
  • preseganje klasičnega sistema višješolskega pouka, v katerem imajo dominantno vlogo predavanja ex cathedra, v korist neposrednega stika študenta s predavateljem.

Tutorstvo se je kot del osebne odličnosti in odličnosti šole izkazalo kot sprejemljiv izziv.

Namen in cilji tutorstva predavateljev

Olajšati študentom vključevanje
v študijsko okolje, jih usmerjati skozi študij, graditi odnose med študenti in predavatelji.
Preseči klasičen sistem
višješolskega pouka.
Izboljšati študijske rezultate,
povečati prehodnost študentov in dvigniti raven študija.
Previous
Next

Medvrstniško tutorstvo

V študijskem letu 2011/12 je Študentski svet predlagal razširitev ideje o tutorstvu še ne medgeneracijsko: študent- študent. Tutorji študenti so prostovoljci, ki se zavedajo pomena nesebične pomoči sočloveku. Gre za medsebojno pomoč, iz katere se velikokrat razvijejo pristna prijateljstva. Za tutorstvo se praviloma odločajo študenti višjega letnika oz. študenti z boljšim učnim uspehom.

Študentom je medpredmetno tutorstvo namenjeno kot dodatna pomoč pri pri razumevanju in osvajanju študijske snovi posameznih predmetov. Običajno je organizirano pri predmetih z zahtevnejšo in obsežnejšo študijsko snovjo z namenom izboljšanja rezultatov na izpitih.

Izvajanje medvrstniškega tutorstva

Seznam tutorjev študentov s kontaktnimi podatki je na voljo v študentski e-zbornici.
Študent tutor vodi dnevnik srečanj s posameznim študentom.
  Na koncu leta študent tutor dobi certifikat o opravljenem delu.
Enkrat letno preverimo zadovoljstvo s tovrstnim tutorstvom.

Namen in cilji medvrstniškega tutorstva

Študent dobi dodatno razlago
pri tistih delih snovi, ki jih ni razumel na vajah in med predavanji
Študent predhodno obvesti tutorja
kje so se pojavile težave.
Tutorji svetujejo tudi o metodah in strategijah
učenja pri različnih predmetih in svetujejo o študijski literaturi za posamezni predmet.
Previous
Next

KONTAKT

KJE NAS NAJDETE

ⒸEkonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola, 2020