Organizacija praktičnega izobraževanja

PRAKTČNO IZOBRAŽEVANJE

je pomemben del izobraževalnega procesa na višjih strokovnih šolah

  • študenti 1. in 2. letnika opravijo praktično izobraževanje v obsegu 400 ur (10 tednov) na letnik v podjetjih – 40 % študijskega programa,
  • opravljeno praktično izobraževanje je ovrednoteno s 13 kreditnimi točkami (ECTS), – cca. četrtina točk v letniku,
  • opravljeno praktično izobraževanje je pogoj za vpis študenta v drugi letnik študija ali za ponavljanje letnika,
  • študenti v času praktičnega izobraževanja v drugem letniku pripravljajo diplomsko delo.

POMEN PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA

za izobraževalni proces na višjih strokovnih šolah

  • Praktično izobraževanje se tesno prepleta s strokovno-teoretičnim izobraževanjem.
  • Študent mora pridobiti pomemben del znanja in kompetenc pri praktičnem izobraževanju v realnem delovnem okolju pri delodajalcih.
  • Vsebine strokovnih modulov so vezane na pridobljena znanja in kompetence pri praktičnem izobraževanju.
  • Priprava diplomskega dela je povezana z opravljanjem praktičnega izobraževanja pri delodajalcih.

PRIPRAVA NA PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE

Za praktično izobraževanje na šoli skrbijo tri organizatorice praktičnega izobraževanja

Ekonomist 1. in 2. letnik
Marija Lekše
Pošlji sporočilo
Medijska produkcija 1. letnik
Sonja Kukman
Pošlji sporočilo
Medijska produkcija 2. letnik
Jerica Božič Kranjec
Pošlji sporočilo
Previous
Next

KONTAKT

KJE NAS NAJDETE

ⒸEkonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola, 2020