Erasmus+ v Latviji

Ravnateljica Andreja Petrovič, vodja referata Barbar Štor in predavateljici Marija Lekše ter Jerca Božič Kranjec so se od 4. do 8. novembra udeležile 4. mednarodne konference in usposabljanja zaposlenih z naslovom Vključujoča internacionalizacija (Inclusive Internationalisation) na Rigas Stradina Universitate v Latvijski prestolnici Rigi.

Namen njihove udeležbe je bil seznanjanje s pridobivanjem in postopkom vključevanja tujih študentov. Predavanja, okrogle mize in delavnice so potekale na teme: ustvarjanja multikulturnega učnega okolja, združevanja raznolikih skupnosti, vloge žensk v visokošolskem izobraževanju in raziskovanju, dobrih praks s področja vključujoče internacionalizacije, zagotavljanja dostopnosti mednarodnih izmenjav, izkušenj tujih študentov.

Organizatorji so pripravili tudi predstavitev šol in mednarodni sejem, na katerem so udeleženke na svoji stojnici predstavile tudi Višjo šolo. Hkrati s predstavitvijo je potekalo tudi mreženje med šolami udeleženkami mednarodnega tedna, v okviru katerega so ravnateljica in predavateljice navezale stike s kar nekaj tujimi univerzami Evropske unije in izven nje. Slika 3: Predavalnica z udeleženci mednarodne konference in usposabljanja zaposlenih Slika 4: Predstavitev Višje strokovne šole na mednarodni tržnici

Jerca Božič Kranjec